Menu

Wanneer kan ik een aanvraag indienen?

Wanneer kan ik een aanvraag indienen?

Als u zich in een noodsituatie bevindt en als u aan alle voorwaarden voldoet, dan kunt u een aanvraag voor urgentie indienen. Lees onderstaande situaties en voorwaarden goed door. Voldoet u aan alle voorwaarden? Vul het digitale aanvraagformulier in en voeg alle bewijsstukken toe. De urgentiecommissie beoordeelt uw aanvraag.

Welke situaties zijn wel reden voor urgentie?

 • U bent slachtoffer van ernstig, structureel fysiek of geestelijk geweld.
 • U moet uw eigen woning gedwongen, onverwacht en buiten uw schuld verlaten.
 • U zit in een schrijnende noodsituatie waarin een woning de oplossing is.


Welke situaties zijn geen reden voor urgentie?

 • Er is sprake van een aanstaande of kort geleden plaatsgevonden relatiebreuk.
 • Er is sprake van een medische beperking waarvoor een verhuizing noodzakelijk is.
 • Er is sprake van inwoning bij familie of vrienden en de situatie is onhoudbaar geworden.
 • Er is sprake van zwangerschap, huwelijk of samenwonen waarvoor een woning nodig is.
 • Er is sprake van permanente bewoning op een vakantiepark en dit is niet langer toegestaan.
 • Er is sprake van een huurovereenkomst die eindigt of de verhuurder wil uw woning verkopen.
 • Er is sprake van tijdelijke bewoning en de woning is in slechte staat en er is sprake van achterstallig onderhoud.
 • Er is sprake van overlast van buren of omgeving.
 • Er is sprake van voorgenomen hereniging met partner en/of kinderen uit het buitenland.
 • Er is sprake van terugkeer uit het buitenland.
 • De huidige woning is te klein of te groot.
 • U wil dichter bij familie wonen.
 • U komt uit detentie.


Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

 • U bent minimaal 18 jaar.
 • U staat ingeschreven als woningzoekende bij Thuis in Limburg en heeft geen blokkade op uw inschrijving*.
 • U kunt aantonen dat sprake is van een noodsituatie die voldoet aan één van de situaties waarvoor een urgentie kunt aanvragen.
 • U woont minimaal 2 jaar zelfstandig in de gemeente Heerlen.
 • U beschikt over voldoende inkomsten om zelfstandig een woning te huren.
 • U heeft 6 maanden voorafgaand aan de aanvraag geen woning geweigerd.
 • U bent buiten eigen schuld in de noodsituatie terechtgekomen.
 • Voor u is toewijzing van een woning ook daadwerkelijk een oplossing van de noodsituatie.
 • Uw gezamenlijk bruto jaarinkomen is niet hoger dan toegestaan. Voor eenpersoonshuishoudens is dit maximaal €47.699 (prijspeil 2024), voor meerpersoonshuishoudens is dit maximaal €52.671 (prijspeil 2024)

  * Heeft u een blokkade wegens bijvoorbeeld overlast of een huurschuld? Dan controleren we bij de woningcorporatie of we uw aanvraag in behandeling kunnen nemen.