Menu

Urgentie aanvragen in gemeente Heerlen

Voordat u start met het invullen van dit formulier is het handig om eerst alle benodigde bijlagen te verzamelen en klaar te zetten om deze in één keer te kunnen uploaden.

Urgentie aanvragen in gemeente Heerlen

Urgentie aanvraag

Voldoet u aan alle voorwaarden dan kunt u via onderstaand formulier een urgentie-aanvraag indienen. Doorloop alle vragen en volg de instructies goed op. Als uw aanvraag niet compleet is, kan de urgentiecommissie deze niet in behandeling nemen. Na het indienen ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging.

Een aanvraag is alleen mogelijk indien u afgelopen 2 jaar zelfstandig heeft gewoond in de gemeente Heerlen.

Velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplichte velden.


Persoonsgegevens


Inschrijving Thuis in Limburg


WoonsituatieJa
Nee

Ja
Nee

Ja
Nee

Bewijsstukken toevoegen

  • Een inkomensverklaring van 2020 of 2021 (van alle meerderjarige personen die meeverhuizen). U kunt de inkomensverklaring gratis opvragen bij de Belastingdienst via 0800 - 0543 of log in bij www.mijnbelastingdienst.nl met uw DigiD-code. Tip: houdt uw BSN nummer bij de hand
  • Recente loonstroken over 4 opeenvolgende perioden, waarbij de jongste niet ouder is dan 4 maanden
  • Een uittreksel uit de Basisadministratie Personen van de gemeente (BRP) met hierop het woonverleden van u als aanvrager en de medebewoners. U kunt dit uittreksel opvragen bij uw gemeente
  • Verhuurdersverklaring (als u nu een woning huurt). U kunt de verhuurdersverklaring opvragen bij uw eigen verhuurder
  • Eventuele beschikking van de rechtbank indien u een bewindvoerder heeft
  • Indien van toepassing bewijzen ten behoeve van onderbouwing van de aanvraag


Persoonlijke toelichting

Geef hieronder een toelichting op de aanvraag:

Akkoord

Ik verklaar dat ik alles naar waarheid heb ingevuld.*
Als achteraf blijkt dat ik niet te goeder trouw ben geweest, dan wordt de huurovereenkomst vernietigd op grond van dwaling en bedrog. De woning wordt ontruimd en ik heb geen recht op vervangende woonruimte. Ik neem hiervan kennis en onderschrijf dit volledig.
Ik ga akkoord met het opvragen van mijn gegevens bij de corporatie.*
Ik ga akkoord met het opvragen van mijn gegevens bij Thuis in Limburg of een van de aangesloten corporaties voor zover dit nodig is ter beoordeling van uw aanvraag.
Ik ga akkoord met de voorwaarden en de privacyverklaring van de Woonurgentie Heerlen.*